قیمت طلای 22 عیار

قیمت طلای 22 عیار یعنی دو واحد کمتر از طلای خالص قیمت طلای 22 عیار
محصول در این دسته بندی وجود ندارد