قيمت يوان چين

واحد پول چين يوان ميباشد كه قيمت يوان چين در بازار تهران به صورت لحظه اي متغيير بوده و در سايت نمايش داده ميشود . واحد پول چين در ايران چند سالي است كه توسط كاربران سايت درخواست شد كه قيمت يوان چين را نيز درج نموديم. واحد پول چين cny نوشته ميشود و  مخفف عبارت Chinese Yuan ميباشد. قيمت يوان چين نيز بر اساس برابري ارزها تغيير پيدا ميكند
محصول در این دسته بندی وجود ندارد