قیمت نقره

قیمت نقره هر گرم با عیار 995 در بازار امروز تهران به صورت شمش های یک کیلویی معامله گردید که قیمت نقره به صورت لحظه ای با توجه به نواسانات هر اونس نقره در بازار جهانی متغییر بوده و قیمت نقره در ایران را مشخص میکند.
محصول در این دسته بندی وجود ندارد